دروس اللغة الفرنسية

9 يناير 2023 – 1 مارس 2023 @ 0h00 –

Extensif/Extensive 32h – Mercredi (17h30-19h30) / Wednesday (5.30PM-7.30PM)——Lundi (17h30-19h30)/ Monday (5.30PM-7.30PM)

دروس اللغة الفرنسية

Ce niveau vous apprend à / This level teaches you to :
  • Parler d’un changement/Talk about a change
  • Raconter son histoire/Tell his/her own story
  • Donner et prendre des nouvelles/Give and take news
  • Recommander un logement/Recommend accommodation

Non débutant et nouvel apprenant : cliquez ici pour passer un test de positionnement

Quand ?
9 يناير 2023 - 1 مارس 2023 0h00
Extensif/Extensive 32h - Mercredi (17h30-19h30) / Wednesday (5.30PM-7.30PM)------Lundi (17h30-19h30)/ Monday (5.30PM-7.30PM)
Où ?
Institut Français du Qatar
Prix / Réservation

Les réservations sont closes pour cet évènement.